ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  • Alle prijzen op een offerte zijn richtprijzen en 3 maand geldig.
  • Na opmeting wordt er een orderbevestiging en een voorschotfactuur van 50% opgemaakt volgens de exacte afmetingen. Deze kan daardoor afwijken van de offerteprijs.
  • Na betaling van het voorschot start de productie.
  • De leveringstermijn is indicatief, niet bindend en kan nooit tot schadeloosstelling leiden.
  • Al onze facturen dienen contant betaald te worden zonder korting (in onze woonplaats).
  • Tot de volledige betaling van de geleverde goederen blijven deze onze eigendommen.
  • Afgehaalde goederen reizen op risico van de koper.
  • In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het kanton waar de bedrijfszetel gevestigd is, bevoegd.
  • Klachten dienen behoorlijk gemotiveerd schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen.